JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
BMB Reports
Journal homepage(new window)
Journal Basic Information
pISSN :
1976-6696 
eISSN :
1976-670X 
Journal DOI :
10.5483/BMBRep 
Frequency :
Others 
Editor in Chief :
move
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • microRNA-214-mediated UBC9 expression in glioma
 • Zhao, Zhiqiang ; Tan, Xiaochao ; Zhao, Ani ; Zhu, Liyuan ; Yin, Bin ; Yuan, Jiangang ; Qiang, Boqin ; Peng, Xiaozhong ;
 • BMB Reports , volume 45, issue 11, 2012, Pages 641~646
 • DOI : 10.5483/BMBRep.2012.45.11.097
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)