JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
13
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
14
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
15
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
16
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
17
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
18
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
19
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
20
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
21
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
22
 • Hypersensitivity Reactions to Oxaliplatin: Clinical Features and Risk Factors in Koreans
 • Kim, Mi-Yeong ; Kang, Sung-Yoon ; Lee, Suh-Young ; Yang, Min-Suk ; Kim, Min-Hye ; Song, Woo-Jung ; Kim, Sae-Hoon ; Kim, Yo-Jung ; Lee, Keun-Wook ; Cho, Sang-Heon ; Min, Kyung-Up ; Lee, Jong-Seok ; Kim, Jee-Hyun ; Chang, Yoon-Seok ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1209~1215
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1209
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
23
 • Promoting Oral Cancer Awareness and Early Detection using a Mass Media Approach
 • Saleh, Amyza ; Yang, Yi-Hsin ; Ghani, Wan Maria Nabillah Wan Abd ; Abdullah, Norlida ; Doss, Jennifer Geraldine ; Navonil, Roy ; Rahman, Zainal Ariff Abdul ; Ismail, Siti Mazlipah ; Talib, Norain Abu ; Zain, Rosnah Binti ; Cheong, Sok Ching ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1217~1224
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1217
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
24
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
25
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
26
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
27
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
28
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
29
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
30
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
31
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
32
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
33
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
34
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
35
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
36
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
37
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
38
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
39
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
40
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
41
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
42
 • Expression and Functional Role of ALDH1 in Cervical Carcinoma Cells
 • Rao, Qun-Xian ; Yao, Ting-Ting ; Zhang, Bing-Zhong ; Lin, Rong-Chun ; Chen, Zhi-Liao ; Zhou, Hui ; Wang, Li-Juan ; Lu, Huai-Wu ; Chen, Qin ; Di, Na ; Lin, Zhong-Qiu ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1325~1331
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1325
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
43
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
44
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
45
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
46
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
47
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
48
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
49
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
50
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
51
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
52
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
53
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
54
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
55
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
56
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
57
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
58
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
59
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
60
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
61
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
62
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
63
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
64
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
65
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
66
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
67
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
68
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
69
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
70
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
71
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
72
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
73
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
74
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
75
 • Health and Economic Burden of Major Cancers Due to Smoking in Korea
 • Oh, In-Hwan ; Yoon, Seok-Jun ; Yoon, Tai-Young ; Choi, Joong-Myung ; Choe, Bong-Keun ; Kim, Eun-Jung ; Kim, Young-Ae ; Seo, Hye-Young ; Park, Yoon-Hyung ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1525~1531
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1525
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
76
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
77
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
78
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
79
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
80
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
81
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
82
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
83
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
84
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
85
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
86
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
87
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
88
 • Interventional Therapy for Renal Artery Pseudoaneurysms
 • Ji, Wen-Bin ; Wang, Wei-Zheng ; Sun, Song ; Mi, Yu-Cheng ; Xu, Qiong ; Chen, Yi-Er ; Yang, Song ; Tao, Dan ; Xu, Wei ; Xu, Chao ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1595~1598
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1595
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
89
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
90
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
91
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
92
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
93
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
94
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
95
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
96
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
97
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
98
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
99
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
100
 • Comparative Proteomics Analysis of Colorectal Cancer
 • Wang, Jun-Jiang ; Liu, Ying ; Zheng, Yang ; Lin, Feng ; Cai, Guan-Fu ; Yao, Xue-Qing ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1663~1666
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1663
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
101
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
102
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
103
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
104
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
105
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
106
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
107
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
108
 • Population-Based Cancer Registration in Indonesia
 • Wahidin, Mugi ; Noviani, Rini ; Hermawan, Sofia ; Andriani, Vita ; Ardian, Ardi ; Djarir, Hernani ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 13, issue 4, 2012, Pages 1709~1710
 • DOI : 10.7314/APJCP.2012.13.4.1709
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
109
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)