JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Review of the Molecular Pathogenesis of Osteosarcoma
 • He, Jin-Peng ; Hao, Yun ; Wang, Xiao-Lin ; Yang, Xiao-Jin ; Shao, Jing-Fan ; Guo, Feng-Jin ; Feng, Jie-Xiong ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 15, issue 15, 2014, Pages 5967~5976
 • DOI : 10.7314/APJCP.2014.15.15.5967
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • TRAIL Mediated Signaling in Pancreatic Cancer
 • Nogueira, Daniele Rubert ; Yaylim, Ilhan ; Aamir, Qurratulain ; Kahraman, OzlemTimirci ; Fayyaz, Sundas ; Naqvi, Syed Kamran-Ul-Hassan ; Farooqi, Ammad Ahmad ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 15, issue 15, 2014, Pages 5977~5982
 • DOI : 10.7314/APJCP.2014.15.15.5977
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Functional Roles of Long Non-coding RNA in Human Breast Cancer
 • Ye, Ni ; Wang, Bin ; Quan, Zi-Fang ; Cao, San-Jie ; Wen, Xin-Tian ; Huang, Yong ; Huang, Xiao-Bo ; Wu, Rui ; Ma, Xiao-Ping ; Yan, Qi-Gui ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 15, issue 15, 2014, Pages 5993~5997
 • DOI : 10.7314/APJCP.2014.15.15.5993
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Survival Analysis of Biliary Tract Cancer Cases in Turkey
 • Akca, Zeki ; Mutlu, Hasan ; Erden, Abdulsamet ; Buyukcelik, Abdullah ; Cihan, Yasemin Benderli ; Goksu, Sema Sezgin ; Aslan, Tuncay ; Sezer, Emel Yaman ; Inal, Ali ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 15, issue 15, 2014, Pages 6025~6027
 • DOI : 10.7314/APJCP.2014.15.15.6025
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
13
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
14
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
15
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
16
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
17
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
18
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
19
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
20
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
21
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
22
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
23
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
24
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
25
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
26
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
27
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
28
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
29
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
30
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
31
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
32
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
33
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
34
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
35
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
36
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
37
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
38
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
39
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
40
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
41
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
42
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
43
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
44
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
45
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
46
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
47
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
48
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
49
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
50
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
51
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
52
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
53
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
54
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
55
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
56
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
57
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
58
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
59
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
60
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
61
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
62
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
63
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
64
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
65
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
66
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
67
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
68
 • Cancers of the Young Population in Brunei Darussalam
 • Mohammad, Ibnu Ayyub ; Bujang, Mas Rina Wati ; Telisinghe, Pemasari Upali ; Abdullah, Muhd Syafiq ; Chong, Chee Fui ; Chong, Vui Heng ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 15, issue 15, 2014, Pages 6357~6362
 • DOI : 10.7314/APJCP.2014.15.15.6357
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
69
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
70
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
71
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
72
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
73
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
74
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
75
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
76
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
77
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
78
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
79
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
80
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
81
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
82
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
83
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
84
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
85
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
86
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)