JOURNAL BROWSE
Search
Advanced SearchSearch Tips
 HOME > Journal Browse > About Journal > Journal Vol & Issue
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
Print(new window) E-mail(new window) Excel Download
1
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
2
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
3
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
4
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
5
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
6
 • Tumor Infiltrating Lymphocytes in Ovarian Cancer
 • Gasparri, Maria Luisa ; Attar, Rukset ; Palaia, Innocenza ; Perniola, Giorgia ; Marchetti, Claudia ; Donato, Violante Di ; Farooqi, Ammad Ahmad ; Papadia, Andrea ; Panici, Pierluigi Benedetti ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 16, issue 9, 2015, Pages 3635~3638
 • DOI : 10.7314/APJCP.2015.16.9.3635
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
7
 • Using Implementation Science to Advance Cancer Prevention in India
 • Krishnan, Suneeta ; Sivaram, Sudha ; Anderson, Benjamin O. ; Basu, Partha ; Belinson, Jerome L ; Bhatla, Neerja ; D` Cruz, Anil ; Dhillon, Preet K. ; Gupta, Prakash C. ; Joshi, Niranjan ; Jhulka, PK ; Kailash, Uma ; Kapambwe, Sharon ; Katoch, Vishwa Mohan ; Kaur, Prabhdeep ; Kaur, Tanvir ; Mathur, Prashant ; Prakash, Anshu ; Sankaranarayanan, R ; Selvam, Jerard M ; Seth, Tulika ; Shah, Keerti V ; Shastri, Surendra ; Siddiqi, Maqsood ; Srivastava, Anurag ; Trimble, Edward ; Rajaraman, Preetha ; Mehrotra, Ravi ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 16, issue 9, 2015, Pages 3639~3644
 • DOI : 10.7314/APJCP.2015.16.9.3639
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
8
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
9
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
10
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
11
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
12
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
13
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
14
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
15
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
16
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
17
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
18
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
19
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
20
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
21
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
22
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
23
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
24
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
25
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
26
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
27
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
28
 • Establishing a Nomogram for Stage IA-IIB Cervical Cancer Patients after Complete Resection
 • Zhou, Hang ; Li, Xiong ; Zhang, Yuan ; Jia, Yao ; Hu, Ting ; Yang, Ru ; Huang, Ke-Cheng ; Chen, Zhi-Lan ; Wang, Shao-Shuai ; Tang, Fang-Xu ; Zhou, Jin ; Chen, Yi-Le ; Wu, Li ; Han, Xiao-Bing ; Lin, Zhong-Qiu ; Lu, Xiao-Mei ; Xing, Hui ; Qu, Peng-Peng ; Cai, Hong-Bing ; Song, Xiao-Jie ; Tian, Xiao-Yu ; Zhang, Qing-Hua ; Shen, Jian ; Liu, Dan ; Wang, Ze-Hua ; Xu, Hong-Bing ; Wang, Chang-Yu ; Xi, Ling ; Deng, Dong-Rui ; Wang, Hui ; Lv, Wei-Guo ; Shen, Keng ; Wang, Shi-Xuan ; Xie, Xing ; Cheng, Xiao-Dong ; Ma, Ding ; Li, Shuang ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 16, issue 9, 2015, Pages 3773~3777
 • DOI : 10.7314/APJCP.2015.16.9.3773
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
29
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
30
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
31
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
32
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
33
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
34
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
35
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
36
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
37
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
38
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
39
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
40
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
41
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
42
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
43
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
44
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
45
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
46
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
47
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
48
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
49
 • Regulation Roles of MICA and NKG2D in Human Renal Cancer Cells
 • Jia, Hong-Ying ; Liu, Jun-Li ; Yuan, Ming-Zhen ; Zhou, Cheng-Jun ; Sun, Wen-Dong ; Zhao, Jing-Jie ; Wang, Jue ; Liu, Ling ; Luan, Yun ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 16, issue 9, 2015, Pages 3901~3905
 • DOI : 10.7314/APJCP.2015.16.9.3901
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
50
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
51
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
52
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
53
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
54
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
55
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
56
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
57
 • Aberrant Expression of HOXA5 and HOXA9 in AML
 • Zhao, Peng ; Tan, Li ; Ruan, Jian ; Wei, Xiao-Ping ; Zheng, Yi ; Zheng, Li-Xia ; Jiang, Wei-Qin ; Fang, Wei-Jia ;
 • Asian Pacific Journal of Cancer Prevention , volume 16, issue 9, 2015, Pages 3941~3944
 • DOI : 10.7314/APJCP.2015.16.9.3941
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
58
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
59
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
60
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
61
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
62
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
63
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
64
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
65
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
66
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
67
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
68
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
69
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
70
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
71
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
72
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
73
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
74
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
75
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
76
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
77
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
78
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
79
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
80
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
81
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
82
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
83
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
84
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
85
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
86
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
87
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
88
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
89
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
90
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
91
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
92
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)
93
 • Abstract(view)
PDF Download(new window)